فهرست بستن

دسته: معرفی

معرفی هر چیز مفیدی مانند وب سایت یا افراد موفق

moana/موانا

انیمیشن موانا-بخش دوم

در مطلب قبلی در اینجا درباره‌ی انیمیشن موانا مطالبی نوشتم که نگاهی روانشناسانه به این انیمیشن بود. در این مطلب ادامه‌ی بحث قبلی را پی خواهم گرفت. موانا بالاخره تصمیم قطعی خودش را علیرغم مخالفت‌های پدرش…