فهرست بستن

نویسنده: مائده حوائی

نوشتن را دوست دارم. به کلمه‌ها عشق می‌ورزم و معتقدم ارتباطات انسانی ما از طریق همین کلمه‌ها ساخته می‌شوند. به خودشناسی و روانشناسی علاقمندم و در این راه مسیری ناهموار را در همراهی با هم مسیران می‌پیمایم. هر روز می‌اندیشم که امروز آخرین روز زندگی من است و تلاش می‌کنم خودم را زندگی کنم. به موسیقی و نوازندگی پیانو علاقه بی حدی دارم. در زمینه آموزش فناوری و موضوعات مرتبط با آن محتوای دیجیتال تولید می‌کنم.